www.friproces.dk - - - www.fri-proces.dk

www.advokatretshjælp.dk - - - www.advokat-retshjælp.dk

www.forsikringsretshjælp.dk - - - www.retshjælpsforsikring.dkwork

Fra den danske stats side ( Regering + Justitsministerium ),
hjulpet af et Folketing uden indsigt i, hvordan regler virker ude i dagligdagen,
er der fra ca. 2007 sket så mange nedskæringer i ordningerne "Fri proces" og "Advokatretshjælp",
at begge ordninger p.t. må betegnes som latterlige.

Begge ordninger var med til at sikre,
at de fattige og ressource-svage i samfundet kunne få ret ved domstolene
- også overfor ressource-stærke modparter.